Wczoraj tj 11 06 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie rozliczania straty z obrotu wierzytelnościami (sygnatura akt I FPS 3/11). uchwała jest prawomocna